Dalby Sogns historie

Dalby Sogn historie


(Beskrevet af Provst Bøgh, Kerteminde, ca. 1770, gengivet i: "Skjønne Efterretninger", af Birgit Bjerre)

DALBYE, et Hoved Sogn, der ligger midt paa Hindsholm, en god Miil fra Kierteminde: Dalbye, en god og stoer Bye. Moesgaard eller Mosegaard, en skiøn Gaard, som har sine Lycker for sig selv; men regnes dog som en anden Bondegaard til Dalbye, da den ligger paa en Udkant i Enden af Byen. Hersnappe er og en stoer Bye, ved hvilken ligger en Vejrmølle, dog paa Scheelenborg Hoved-Gaards Grund. Birchebierg Gaarde, det er Birchebierg, bestaaende af toe Gaarde.                              

Kirkens Patron er CammerHerre Baron Schach Brochtorf, som og ejer heele Sognet, undtagen toe Gaarde i Dalbye, toe i Hersnappe, og de toe Gaarde i Birchebierg, som alle sex høre til Broelycke".

 

En beskrivelse af sognet i 50-erne
(Trap Danmark)

Dalby Sogn i Bjerge Herred omgives af Viby og Mesinge sogne, Dalby Bugt og Stubberup Sogn.
Areal : 987 ha.
Befolkning:
1801:  412
1850: 595
1901: 636
1930: 641
1950: 652,fordelt på 179 husstande .
I 1925 deltes Dalby-Stubberup Kommune i to selvstændige kommuner. Dalby udgør sammen med Stubberup et pastorat.

Erhvervsfordeling i sognet i 1950
329: Landbrug m.v
145: Håndværk og industri
28:  Handel og omsætning
32:  Administration og liberale erhverv
22:  Transport m.v.
75:  Aldersrente, formue, pension
21:  Ikke opgivet erhverv
I alt 652 personer

Sognets byer

Dalby Jernbanestation

Dalby.
Landsbyen er kendt fra 1348. Den blev udskiftet 1799 (hovedsageligt fra Baroniet Scheelenborg).
I Dalby er der sognekirke, valgmenighedskirke fra 1898, sogneskole fra 1892, udvidet 1916 og 1942, friskole fra 1852, forsamlingshus fra 1912, udvidet i 1929 med kommunekontor og vandrerhjem, el-værk, andelskølehus fra 1951, frugtsalgsforretning fra 1942, telefoncentral samt jernbanestation med posthus og telegrafstation. Indtil 1914 var Dalby endestation for Odense-Kerteminde-banen. Den udvidedes til Martofte i 1914.
Hersnap
Landsbyen er kendt fra ca. 1300 under navnet Hersnabe. Den blev ligeledes udskiftet i 1799. Der er vandværk, andelskølehus, oprettet 1951, og trinbræt.
Birkebjerg
Landsbyen er kendt fra 1488 under navnet Berckebierg. Birkebjerg blev udskiftet senest 1780. I 1950 lå børnehjemmet 'Sødinge' stadig der. Det blev oprettet af Knud Rasmussen, tidl. lærer ved Sødinge Friskole.
Syd for Dalby har der ligget en lille landsby, Dalbythorp. Mosegården, i 1425 Mosegarth, er den sidste rest af denne landsby.Ovenstående er hentet fra Impoulsen.dk hvor du også kan læse mere spændende historie fra bl.a. vores egn klik her :  www.Impoulsen.dk