Hindsholmskolen

Hindsholmskolen
Dalby Bygade 5
5380 Dalby
 
Telefon: 65 15 15 80


Skoleleder: 
Charlotte Kazhel

Hindsholmskolen har elever fra 1. - 9. klassetrin. Derudover er der tilknyttet fritidsordning og juniorklub. Hindsholmskolen er bl.a. kendt for sin kreative, musiske og faglige tilgang til skolearbejdet. Skolen udvikler hvert år egen musical for elever i udskolingen. Indskolingen deltager løbende i læse- og løbebånd, begge aktiviteter, der styrker fagligheden og elevernes trivsel. Skolen benytter ofte den smukke omkringliggende natur i undervisningen, og skal netop indvie en ny hytte kaldet "Huggehuset" (se under Huggehuset i fanebladene på forsiden). Huggehuset anvendes til anderledes undervisning i rummet mellem ude og inde, mellem skole, natur og lokalsamfund.

Hindsholmskolen har i de senere år bygget til og bygget om, så skolen i dag står som tidsvarende med grupperum, fællesrum og fleksible fysiske løsninger, der egner sig fint til moderne undervisning. Skolen råder over klasselokaler med interaktive tavler, projektorer og pc'er, kameraer mm.

Ved skolen ligger Hindsholmhallen med alle faciliteter til gymnastik, idræt og store fællesarrangementer. Rundt om skolen er der nyere legeplads, multiboldbane,  "overdrevet" med bålhytte og sportsplads.

Hindsholmskolen er en skole, hvor forpligtende fællesskaber danner ramme om elevernes mulighed for at styrke selvtillid/ selvværd, ukuelighed, håb og optimisme. Børn og voksne trives, fordi netop trivsel skaber den nødvendige ramme for inspirende og motiverende læringsrum, hvor faglighed og kreativitet kan blomstre. I skolen møder elever voksne, der udviser anerkendelse, glæde, engagement og faglighed.
(fra Hindsholmskolens visioner)


Se mere på: www.hindsholmskolen.dk