Lokalhistorisk arkiv

Dalby sogns lokalhistoriske arkiv

Dalby Forsamlingshus, 1. salen
Dalby Bygade 50
5380 Dalby
Mail: dalbylokalarkiv@jubii.dk
 


På førstesalen af Dalby forsamlingshus har Dalby lokalhistoriske arkiv til huse i beskedne lokaler, som dog er pyntet op med gamle fotografier fra egnen. Arkivet ligger lige overfor den tidligere friskole og mindestenen for Christen Kold.

Forsamlingshuset er opført i 1912, men har haft to forgængere, idet der i dalby har været både et "Venstrehus" og et "Højrehus".

Et medlemskab af Daby lokalhistoriske arkiv koster kun kr. 25,- pr. år. Opkrævningen foregår personligt.

Ligger du inde med gamle breve, fotografier, gamle skøder, optegninger el. lignende, er det en god ide at overdrage det til Dalby lokalhistoriske arkiv, inden materialet gåt tabt.


Arkivet har åbent den første torsdag i hver måned kl. 19.00 - 21.00.

Du er altid velkommen på arkivet, til en snak og til at se billeder og lignende fra netop dit hus eller sognet som helhed.

Kontaktpersoner:

Formand:
Helle Klüver
Dalby Bygade 43
5380 Dalby
   
Tlf: 23 20 63 25

Næstformand:

Henning Hansen

Dalby Bygade 55

5380 Dalby

86289663 / 29246792