Huggehuset

Kalender for booking af Huggehuset

Følgende dage er Huggehuset optaget: 26. februar 2016

Info om brug af Huggehuset

Formålet med Huggehuset er, at så mange som muligt får glæde af de hyggelige omgivelser her midt i landsbyen.

Du er meget velkommen til at besøge Huggehuset, tage et hvil og evt. spise din medbragte mad. Derudover kan Huggehuset lånes til grillaftener og andre hyggelige arrangementer, når blot stedet afleveres i samme stand, som da man begyndte sit ophold og når almene regler for ophold i bymæssig bebyggelse overholdes. Det vil sige, at der skal være mere stille på grunden efter kl. 22.00 af hensyn til naboer.

Affald: Benyt venligst de opstillede affaldsspande

Bål: Det er tilladt at tænde bål på grundens to bålsteder (bålstedet i huset og gryden i forhaven). Det er ikke tilladt at tænde bål andre steder. Medbring selv brænde. Til bålstedet i Huggehuset hører grillrist og pande, som kan benyttes til madlavning.

Lav aldrig større bål end du skal bruge, og som er forsvarligt i forhold til husets tagkonstruktion. Sluk altid bål inden du forlader grunden!

Vand: Der er kun adgang til vand, hvis du har lånt en nøgle til Dueslaget.

El: Der er kun adgang til el (220 V), hvis du har lånt nøgle til Dueslaget.

Toilet: Der er adgang til offentligt toilet ved kirkens kapel overfor Huggehuset.

Hvis du vil låne Huggehuset : Reservering af Huggehuset og lån af nøgle til Dueslaget kan ske ved henvendelse til Dalby Sogns Lokalråd, Hans Grønne, Dalby Bygade 25, tlf.: 24467842 eller til skolens serviceleder, Per Jensen på tlf.: 65151583

Hvis du vil se hvornår Huggehuset er optaget, kan du kigge på WWW.Dalbyfyn.dk under Huggehuset. Her findes en kalender over, hvem der benytter Huggehuset aftner og weekender. På samme hjemmeside kan du også læse mere om Dalby-Hindsholm.En lille historie om Huggehuset
 

Huggehuset er en bålhytte opført her midt i landsbyen mellem kirken, skolen og bygaden. Huggehuset er tegnet af arkitekt Thomas Hillerup, Martofte. Huset er opført efter gammel dansk byggestil med et strejf af jernalder og vikingetid.

Huggehuset har fået sit navn efter de tidligere ejere af grunden, der i folkemunde bar navnet Huggehus.
Midlerne til etableringen af huset, kommer fra Lokale og Anlægsfonden og fra LAG-midlerne. Derudover har Hindsholmskolen og Dalby Sogns Lokalråd optjent midler ved en afholdt markedsdag i 2006. Huset har derfor været længe undervejs, men nu kan frugten af samarbejdet mellem skole, private aktører og Lokalrådet høstes.

Huggehuset anvendes til undervisning af skoleelever i rummet mellem skole, natur og lokalsamfund. Huset vil især fungere godt i fagene natur/teknik og billedkunst, men er også brugbart i andre skolefag, hvor eleverne kan få glæde af lys, frisk luft og alternativ undervisning.

Skolens fritidsordning anvender huset om eftermiddagen, ligesom juniorklubben også kommer på besøg. I aftentiden og weekender kan huset benyttes af sognets beboere til sociale arrangementer såsom fortælleaftener og grillaftener. Der er også planer om filmforevisninger i tusmørket midt i landsbyen. Derudover er man altid velkommen til at spise sin medbragte mad i huset.

Alt i alt håber vi, at Huggehuset vil blive brugt flittigt, og at rigtig mange vil få nogle hyggelige stunder i og omkring huset. 

 

Mvh. Hindsholmskolen og Dalby Sogns LokalrådFra Huggehusets indvielse

I det dejligste sommervejr, med sol og blomstrende lupiner blev Huggehuset indviet. Børn, forældre, lærere, beboere og andet godtfolk var mødt frem til en festlig og hyggelig stund.

Festen begyndte med en lille intro, da Nynne på sit horn truttede 2 korte melodier. Derefter bød Lokalrådsformand Hans Grønne velkommen og ønskede at huset må blive brugt flittigt både af skole, lokalsamfund og turister. Skoleleder karin Pedersen talte om det store arbejde med at få samlet penge ind og historien bag husets navn. Herefter talte tidligere landinspektør Simon Riber Kristensen, om Dalbys stolte traditioner i et historisk lys, og historien bag grunden og "Huggehus slægten".

Arkitekt Thomas Hillerup, der har tegnet huset, gik længere tilbage i tiden, og talte om Jernalderen, som inspiration for Husets linjer.

Festlighederne fortsatte med et musisk indslag fra 4. klasse på Hindsholskolen, der havde skrevet en sang på melodien
House of the rising sun. Sangen beskrev med stor humorisme Huggehusets fremtoning fra den gamle Grethes hus med gode jordbær omkring , den tomme grund og det smukke Huggehus af træ.

Inden alle kunne boltre sig i forfriskninger, skulle husets navneskilt afsløres. Var det nu stavet rigtigt, eller stod der mon sneglehuset eller pandekagehuset?

Alle talte til 3, og Huggehusets navneskilt skinnede ud til alle sider. Der blev råbt hurra, og så var huset indviet.Jul i Huggehuset - en glad eftermiddag op mod jul...

Den 19. december kom op mod 100 Hindsholmere forbi Huggehuset for at synge, købe juletræ, bage snobrød og dele en spand gløgg i takt til musikken. Lokalrådets første arrangement i huset var forgyldt med det flotteste julevejr, helt vindstille, frost og langsomt dalende sne. Lokalrådet solgte gløgg og æbleskiver og holdt gang i de 3 bål, så alle kunne holde varmen. Hvis det alligevel kneb med varmen, kunne man gå over i kirken og sætte sig for at høre dæmpet musik. Der var flere ting at undre sig over denne eftermiddag. For det første var der flere, der ikke helt havde regnet med, at man kunne banke et komfur op midt i huset, og så var der det med de lovede juletræer, der var blevet væk. Flere havde planlagt at købe juletræ ved Huggehuset denne eftermiddag, men træerne var der ikke. Skulle det alligevel ikke blive jul i stuerne i år? Jo da! med lidt forsinkelse kom der masser af træer, og den sjove udvælgelse af træer kunne begynde.

Eftermiddagen bød på flere overraskelser. Pludselig dukkede tre søde piger op for at sælge brændte mandler og appelsiner. Og så skete der det, der ofte sker når godtfolk er mødt op. Bedst som musikken var godt i gang, dukkede bassen op, og så blev der startet forfra med nye melodier, nu med bas... og sådan begynder en lang historie om huset på Grethes grund, der i mange, mange år danner rammen om landsbyens og Holmernes glade sammenkomster...

Lokalrådet takker for den gode musik og det flotte fremmøde. Vi regner helt sikkert med at gentage til næste år.


Klik på et billede for større billeder!