Holmens Hus

Vil du leje lokalerne i Holmens Hus - kontakt:

Bente Kragebær, Bystævnevej 20, 5390 Martofte

Tlf. 40 21 85 54 Mail: b.m.s.k@mail.dk


Holmens Hus tog det første skridt med indvielse den 28. april 2012. Herefter er Martoftes Gl. Skole et fælles kultur- og aktivitets hus for Holmens beboere på tværs af gamle sogne grænser.

Frivillighedens vej er lang og sej og uden midler endnu sejere. Men nu da Martofte Gl. Skole bliver til Holmens Hus håber vi, at flere kræfter vil melde sig med idéer og initiativer så vi sammen kan gøre Holmens Hus til et levende hus til glæde for alle Holmens beboer - unge som gamle.

Formål:

Holmens hus skal være et alsidigt aktivitetssted. Aktiviteterne skal primært have et alment sigte og omfatte alle aldersgrupper. Holmens hus skal aktivt støtte de kulturelle netværk og begivenheder i lokalområdet og bidrage til at gøre (lokal)livet berigende, oplysende og glædesfyldt gennem tilbud af kreativ, kulturel og debatskabende art. Holmens Hus skal være et fyrtårn, som vil kunne trække folk til fra nær og fjern.

Målgruppe:
Holmens Hus er for alle. Beboere på Hindsholm, besøgende, turister og andre der kan have interesse i husets aktiviteter. Og huset skal være for alle aldersgrupper.

Aktiviteter:
Holmens hus skal være dynamo i kulturlivet i lokalområdet og støtte igangværende og nye initiativer. Huset skal indeholde forskellige værksteder, som skal være de naturlige omdrejningspunkter for udøvende kunstnere – såvel professionelle som amatører. Der skal blandt andet være:

Kreative værksteder; fx keramikværksted, atelier og musikøverum.

Sal med mulighed for at afholde debataftener, musikarrangementer, foredrag og teater for børn og voksne.

Der skal laves forskellige grupper alt efter hvad der er grobund for foreks. friluftsgruppe, køkkengruppe, filmgruppe, osv. Der er som sådan ingen begrænsning for hvilke aktiviteter og sociale arrangementer der kan foregår i Holmens hus. I det store hele skal det være gratis at benytte huset, men der skal dog lægges en brugerbetaling til køb af materialer.

Derudover kan huset bruges til bytte bibliotek, fritids klub, legestue, mødested for mødregrupper og for aktiviteter i dagplejen. (osv.)

Centralt i huset skal iværksættes en café.(udendørs servering om sommeren) Caféen skal være omdrejningspunktet for huset. Her kan alle mødes på kryds og tværs af de forskellige værksteder og grupper. Caféen udsmykkes med emner og billeder fra Hindsholms kultur og natur, f.eks. effekter fra lokalhistorisk arkiv og egnsmuseet. Derudover kan lokale kunstnere udstille og sælge kunst fra caféen.

Udendørs aktivitets/lege område med natur/legeplads, skater område/rampe.

Klik på et billede for større billeder.